Praktijk is open – Corona update 19 december 2021

Besluit Coronamaatregelen van de Verenging voor Haptotherapeuten (VVH) per 19 december 2021:

Door de oplopende besmettingen zijn er door het kabinet op 18 december nieuwe maatregelen ingesteld van 19 december t/m 14 januari.

Een van die maatregelen is dat de niet-medische contactberoepen, waar haptotherapeuten onder vallen, moeten sluiten. Echter de beroepen die vallen onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zijn hiervan uitgezonderd.

Als lid van de VVH val ik onder de Wkkgz en is het op dit moment niet nodig om de praktijk te sluiten. Geplande afspraken gaan dus door.

Wel is het belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen te blijven nemen samen, volgens de richtlijnen RIVM. Doe bijvoorbeeld een zelftest ruim voordat je naar de praktijk komt en neem hoe dan ook altijd zelf een grote badhanddoek mee.

Ik wens iedereen een goede decembermaand toe, ondanks alle zorgen die er ook zijn, en voor het nieuwe jaar veel gezondheid en vreugde.

Warme groet,
Wendy

——
Wij houden ons zoveel mogelijk houden aan de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot Covid-19 (Corona).
Er moeten nog even voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.
Concreet betekent dat het volgende:
– sessies vinden alleen doorgang indien ik of jij als cliënt of jouw huisgenoten geen corona gerelateerde klachten hebben.
Het bezoek aan de praktijk moet natuurlijk geen risico opleveren voor jou, mijzelf en de gezondheid van de medewerkers in de praktijk en andere cliënten.

Wanneer er een sessie plaatsvindt dan moeten wij ons samen aan de volgende hygiënemaatregelen- en afspraken houden:

Was je handen regelmatig;

Gebruik een mondkapje;

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

Gebruik papieren zakdoekjes (en gooi deze weg na gebruik en was je handen opnieuw);

Geen handen schudden;

Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt (en zeker met koorts), of wanneer je in quarantaine moet i.v.m. contact met iemand uit jouw omgeving die positief is.

De omstandigheden vragen nog steeds om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar.

Protocol / afspraken PureConnection Haptotherapie

Wat kun je van mij verwachten?
– ik was mijn handen voor en na elke sessie;
– ik kies voor nu nog voor een alternatieve begroeting bij de deur, dus geen handen geven;
– ik zeg sessies af en zal deze verplaatsen als ik ook maar enigszins iets van symptomen merk bij mezelf of in contact ben geweest met iemand die mogelijk besmet is en een (zelf)test positief is;
– de annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer je annuleert vanwege corona gerelateerde redenen.

Wat ik van jou als cliënt verwacht:
– voor de sessie handen wassen;
– de sessie annuleren als je symptomen hebt (verkoudheid, niezen, hoesten, en verhoging/koorts), of in contact bent geweest met iemand die corona heeft.

Samen:
Laten we, zoals altijd, aan het begin van de sessie samen kijken naar wat goed voelt. Neem in ieder geval je eigen grote badlaken mee.

Verder volgen we allemaal de adviezen van de RIVM op en wanneer er belangrijke wijzigingen zijn die op de praktijkvoering van toepassing zijn, informeer ik cliënten en geïnteresseerde persoonlijk en via mijn website www.pureconnection.nl.
Indien je in tussentijd vragen hebt, neem dan contact met mij op via telefoon of Whatsapp 0646010496.
Gezonde groet!
Wendy

 

Het belang van voelen en beleven

overbelasting

Door allerlei oorzaken in het heden en uit het verleden hebben veel mensen zichzelf aangeleerd hun gevoelens en de signalen die het lichaam ons geeft te negeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat je, zonder het te voelen of te beseffen, over je grenzen gaat. Dit kan leiden tot overbelasting. Zowel een lichamelijke als geestelijke overbelasting. Er kan dan een conflict ontstaan, met jezelf of met je omgeving. Jouw lichaam kan veel vertellen over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen. Wanneer je meer in balans komt met het denken, voelen en jouw handelen, komt er meer ruimte om blokkades en grenzen weer te voelen en er op een nieuwe manier mee om te gaan. Je bent in staat om te voelen wat past bij jou, wat goed voor je is of juist niet. Zodat je beter om kunt gaan met de dagelijkse gebeurtenissen en problemen in het leven. Vanuit autonomie en in verbondenheid met jouw omgeving. Haptotherapie kan hier heel goed bij helpen.

De essentie van haptotherapie

Luisteren naar je gevoel

Haptotherapie is een manier van begeleiding bij klachten die te maken hebben met de balans tussen denken, voelen en doen. Als denken, voelen en handelen op elkaar aansluiten zijn we immers ‘op ons best’.

De nadruk ligt op de beleving van jezelf in het hier-en-nu en op wie je bent in het contact met anderen. Het helpt jou om jouw ‘voelende vermogen’ te ontwikkelen, zodat je beter om kunt gaan met klachten door te luisteren naar je gevoel. Het is gericht op het bewust maken van gevoelens en bevordert je lichaams- en zelfbewustzijn, jouw autonomie. Haptotherapie geeft heel concrete handvatten voor je persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het verhelderen van communicatie, samenlevingsvormen en samenwerkingsvormen.

Haptonomie is een benaderingswijze, die zich richt op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Een mens is een voelend wezen, al voelend verbind je je met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. Als het vermogen om je te verbinden niet goed is ontwikkeld, of beschadigd is geraakt, is het moeilijker om echt contact te maken of te ervaren met anderen, maar ook met jezelf. Vaak overheerst ons denken en voelen we ons diep van binnen verwijderd van onszelf. Het heeft invloed op hoe jij je voelt en kan leiden tot ontevredenheid, tot onrust, tot verstoorde relaties en tot het ontstaan of verergeren van lichamelijke en/of psychische klachten. Door meer te (leren) luisteren naar wat je van binnen voelt en beleeft, kun je makkelijker keuzes maken die goed voelen en laat jij je minder leiden door wat men van jou verwacht. Door te luisteren naar je gevoel blijf je dichter bij jezelf.

De betekenis van aanraken binnen haptotherapie

Aanraking

Aanraken is een heel natuurlijke manier van contact maken. Een aanraking is een uitnodiging om jezelf en de ander te voelen. Liefdevol aanraken en aangeraakt worden legt de basis voor een goede emotionele ontwikkeling. Bij een aanraking van een kind is dat meestal vanzelfsprekend. Maar hoe vaak raken wij elkaar als volwassenen nog op een vanzelfsprekende, vertrouwde manier aan? Hoewel we allemaal weten dat het knuffelen en liefdevol aanraken van een kind de basis legt voor een goede emotionele ontwikkeling, raken wij elkaar als volwassenen nauwelijks meer aan. Wanneer je wordt aangeraakt komt datgene naar boven wat werkelijk in je leeft, je wordt ‘geraakt’. Door echt contact te maken, via onder meer een aanraking, kan voelbaar gemaakt worden wat er met jou gebeurt. Het is vaak zichtbaar en ook voelbaar; je lijf liegt niet. Trek jij je terug? Blokker je? Wanneer openen je of wanneer laat je juist over je grenzen heen gaan? Of beleef je diepgaand contact? Haptotherapie geeft inzicht, maakt patronen herkenbaar. Het heeft effect op je handelen in je dagelijks leven. Op basis hiervan leer je keuzes maken die ook kloppen met je gevoel.

Het aanraken tijdens de haptotherapie gebeurt door het leggen van een hand op bijvoorbeeld de rug of op een been. Het zijn aanrakingen zonder bijbedoelingen, waarbij integriteit, oprechtheid en respect voorop staat. Binnen de haptotherapie gaan we ervan uit dat iemand die emotioneel is vastgelopen, lichamelijk en geestelijk minder vrij kan bewegen, vaak zowel letterlijk als figuurlijk. Samen kijken we tijdens de sessies naar welke beweging en ruimte er is, voor jezelf en voor de ander, in het hier en nu. En in welke relatie(s) dit herkenbaar is voor jou. Aanraken is een middel om op onderzoek te gaan of er ruimte is of kan komen, emoties te voelen en hier ook woorden aan te geven. Zodat je inzichten krijgt en daarmee kan gaan ‘oefenen’ in het dagelijks leven.

Uit het hoofd, in het hart en lijf

Niet in contact staan met je gevoel

Haptotherapie wordt steeds populairder. Net als in andere vormen van therapie en begeleiding wordt er gepraat. Maar daarnaast gaat het vooral om voelen, aanrakingen geraakt worden. Wij mensen worden als voelers geboren, maar tot denkers gemaakt. Hierdoor kun je soms niet in contact staan met je gevoel. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan. De haptotherapeut helpt je om jou (weer) in contact te brengen met jouw gevoel.

We herkennen het waarschijnlijk allemaal; onze samenleving is erg rationeel ingesteld. We zijn gericht op prestatie en efficiëntie. Mensen houden zich in onze maatschappij vooral bezig met ‘wat vind ik ervan’, of meer nog: ‘wat vinden anderen ervan’. Maar durven wij onszelf en elkaar de vraag nog te stellen ‘wat doet iets met mij’? We zijn in de loop van deze tijd meer vervreemd geraakt van wat we voelen en daarmee van ons lichaam. We weten niet meer wat we voelen en soms durven we niet meer te voelen wat we voelen. Het niet in contact staan met je gevoel zorgt ervoor dat je geblokkeerd raakt. Dat kan zowel emotioneel, maar ook fysiek. Leeg voelen, buikpijn hebben, als een baksteen op je maag of een knoop in je buik, onverklaarbare hoofdpijn, het gevoel geen lucht te krijgen, geen eigen ruimte meer te hebben, etc.

Haptotherapie en keuzes maken

keuzes

Veel mensen maken keuzes op basis van hun verstand, anderen vooral op basis van hun gevoel. Bij het maken van een keuze is het goed om stil te staan bij de vraag ‘waar word ik blij, bang, boos of verdrietig van’? Het kan hierbij gaan om allerlei keuzes; zoals keuzes gerelateerd aan werk, relatie, vriendschappen of verwachtingen.
Door middel van haptotherapie kan je leren weer te gaan voelen wat je drijft, want vaak weten we wel wat we niet meer willen, maar niet wat we dan wél willen. Als je naast het weten ook het voelen kan betrekken, is het contact tussen denken en voelen meer in balans. Vaak leidt dit proces er toe dat je voor jouw keuze durft te gaan staan of dat je tot andere keuzes komt. Luisteren naar jouw gevoelens en daar iets mee doen is een heel belangrijk, soms ook een erg spannend, proces. Maar wanneer je jouw gevoelens wegstopt, gaan ze vastzitten en dan ervaar je dikwijls pijn, zowel emotionele pijn als fysieke pijn. Je gevoelens en je verstand serieus nemen heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt.