De essentie van haptotherapie

Haptotherapie is een manier van begeleiding bij klachten die te maken hebben met de balans tussen denken, voelen en doen. Als denken, voelen en handelen op elkaar aansluiten zijn we immers ‘op ons best’.

De nadruk ligt op de beleving van jezelf in het hier-en-nu en op wie je bent in het contact met anderen. Het helpt jou om jouw ‘voelende vermogen’ te ontwikkelen, zodat je beter om kunt gaan met klachten door te luisteren naar je gevoel. Het is gericht op het bewust maken van gevoelens en bevordert je lichaams- en zelfbewustzijn, jouw autonomie. Haptotherapie geeft heel concrete handvatten voor je persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het verhelderen van communicatie, samenlevingsvormen en samenwerkingsvormen.

Haptonomie is een benaderingswijze, die zich richt op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Een mens is een voelend wezen, al voelend verbind je je met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. Als het vermogen om je te verbinden niet goed is ontwikkeld, of beschadigd is geraakt, is het moeilijker om echt contact te maken of te ervaren met anderen, maar ook met jezelf. Vaak overheerst ons denken en voelen we ons diep van binnen verwijderd van onszelf. Het heeft invloed op hoe jij je voelt en kan leiden tot ontevredenheid, tot onrust, tot verstoorde relaties en tot het ontstaan of verergeren van lichamelijke en/of psychische klachten. Door meer te (leren) luisteren naar wat je van binnen voelt en beleeft, kun je makkelijker keuzes maken die goed voelen en laat jij je minder leiden door wat men van jou verwacht. Door te luisteren naar je gevoel blijf je dichter bij jezelf.